..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Waar staat de Stichting Nabestaandenzorg voor?

Stichting Nabestaandenzorg heeft als doel een vangnet te zijn voor nabestaanden in de periode na overlijden zodat zij deze periode met hun vragen en zorgen geholpen kunnen worden en zich gesteund voelen. De stichting informeert en ondersteunt hen en brengt hen met elkaar in contact. Dit doet de stichting door een informatiepunt te zijn waar nabestaanden terecht kunnen met vragen en zorgen, het bieden van ondersteuning door nazorgconsulenten en vrijwilligers en het faciliteren van gespreksgroepen en ontmoetingsplekken waar nabestaanden met elkaar ervaringen en vragen kunnen delen.

Daarnaast zet de stichting zich in voor het creëren van bewustwording en het bespreekbaar maken van het proces na overlijden.

Aanbod

Agenda

18-06-2024 - 23-09-2024

Start september: Gespreksgroep voor nabestaanden zonder kinderen

Lees meer
26-06-2024

Nabestaandencafé - Haarlem

Lees meer
Naar de agenda
Bloemen-na-partnerverlies