..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Preventie- en Veiligheidsbeleid

Stichting Nabestaandenzorg is een maatschappelijke organisatie die werkt met en voor mensen. Deze positie brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder meer met betrekking tot gewenst gedrag van medewerkers en vrijwilligers.
Preventie- en Veiligheidsbeleid Stichting Nabestaandenzorg

Gedragscode

Elke (vrijwillige) medewerker ontvangt bij het aangaan van een overeenkomst een gedragscode.
Voor (vrijwillige) medewerkers die diensten vanuit Stichting Nabestaandenzorg verlenen vragen wij een VOG aan. Om de aanvraag VOG te kunnen opstarten ondertekent de (vrijwillige) medewerker de gedragscode.
Gedragscode Stichting Nabestaandenzorg

Klachtenreglement

Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Nabestaandenzorg doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren, toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is of een klacht heeft. Wij nemen iedere klacht serieus, want we beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. Wij vragen om de klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend.
Iedere klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Klachtenreglement Stichting Nabestaandenzorg

Vertrouwenspersoon

We willen graag dat onze vrijwilligers en medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen voor de stichting. Natuurlijk verlopen de meeste contacten goed, maar soms kunnen zich vervelende situaties voordoen door ongewenst gedrag van iemand. Mocht je er met de coördinator niet uitkomen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Stichting Nabestaandenzorg. 


De vertrouwenspersoon van de Stichting Nabestaandenzorg is mevrouw Joke Tiemersma. Een verzoek om contact kunt u indienen via 06 - 13858398 of via vertrouwenspersoon@stichting-nabestaandenzorg.nl

Vertrouwenspersoon Stichting Nabestaandenzorg

# rouwverwerking # afwikkeling nalatenschap # lotgenotencontact

Agenda

18-06-2024 - 23-09-2024

Start september: Gespreksgroep voor nabestaanden zonder kinderen

Lees meer
26-06-2024

Nabestaandencafé - Haarlem

Lees meer
Naar de agenda
Bloemen-na-partnerverlies