..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Anbi gegevens 

Stichting Nabestaandenzorg heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Nabestaandenzorg
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 854963832
KVK: 62804081
IBAN:
NL53 INGB 0009591493 (tav Stichting Nabestaandenzorg)

Bezoek- en postadres:
Vergierdeweg 458,
2026 BJ Haarlem

Telefoon: 023 84 48 201
E-mail: info@stichting-nabestaandenzorg.nl

Visie
Elke nabestaande heeft het recht op ondersteuning bij rouw, verlies en de afwikkeling van de nalatenschap. Dit is een maatschappelijke plicht en behoort tot het sociale domein van de gemeente.

Missie
Stichting Nabestaandenzorg ondersteunt mensen die onlangs een naaste zijn verloren. Dit doen wij door het geven van relevante informatie en tips, door nabestaanden individueel te begeleiden en door hen met lotgenoten in contact te brengen. De Stichting doet dit in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer met een team van nazorgconsulenten en vrijwilligers en in nauwe samenwerking met diverse partners in zorg en welzijn en de uitvaartbranche.

Hoe doen we dat?
Lotgenotencontact in de vorm van een Nabestaandencafé 
Gespreksgroepen Verder na Verlies 
Individueel contact
Bloemen na Partnerverlies
Bieden van (Preventieve) voorlichting aan professionals en nabestaanden

Jaarverslagen en jaarrekeningen 

Aanvullende documenten 
Beleidsplan
ANBI publicaties
Statuten 
Functies en namen van de bestuurders
Rooster van aftreden bestuur Stichting Nabestaandenzorg

Beloningsbeleid
Stichting Nabestaandenzorg heeft geen personeel in dienst. De betaalde medewerkers werken op freelance basis.
Het bestuur is onbezoldigd.

 

 

Agenda

26-04-2024 - 23-09-2024

Start september: Gespreksgroep voor nabestaanden zonder kinderen

Lees meer
21-05-2024 - 23-09-2024

Start september: Gespreksgroep voor nabestaanden zonder kinderen

Lees meer
Naar de agenda
Bloemen-na-partnerverlies