..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Wie zijn wij

In 2015 heeft Linda Frank het initiatief genomen om stichting Nabestaandenzorg op te richten. Stichting Nabestaandenzorg heeft als doel nabestaanden informeren, ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Dit doet de stichting door het bieden van een informatiepunt waar nabestaanden terecht kunnen met vragen en zorgen, het bieden van ondersteuning door nazorgconsulenten en vrijwilligers en het organiseren van ontmoetingsplekken waar nabestaanden met elkaar in gesprek kunnen.   

Stichting Nabestaandenzorg 

De stichting biedt praktische, emotionele en sociale ondersteuning en is een informatiepunt waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Daarnaast organiseert de stichting verschillende activiteiten en ontmoetingsmomenten, zoals:

Het team van Stichting Nabestaandenzorg

Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten die u in deze moeilijke periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor uw situatie en helpen u bij de verschillende vragen waar u mee te maken krijgt.

"Aandacht voor uw situatie, hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie of er gewoon ‘zijn’. Wij staan voor u klaar."

De nazorgconsulenten:

  • zijn zorgvuldig in de afwikkeling van de nalatenschap en bijkomende administratie;
  • zijn betrokken bij de situatie waarvoor u staat;
  • hebben aandacht voor uw verhaal en wat u heeft meegemaakt;
  • bieden structuur en hebben overzicht in een zware en onoverzichtelijke periode.

Linda Frank – coördinator en rouwcoach
Natascha Matthijsen – nazorgconsulent en uitvaartverzorger
Ramona van den Hoed – nazorgconsulent en zorgconsulent

Daarnaast werken wij met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij weten uit eigen ervaring wat een verlies betekent en bieden tijdens de inloopochtenden en andere ontmoetingsmomenten een luisterende oor.

# rouwverwerking # afwikkeling nalatenschap # lotgenotencontact

Agenda

28-10-2020

Lichtjesavond begraafpark Kleverlaan

Lees meer