..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Rouwen

Iedereen krijgt in het leven te maken met het verlies van een dierbare. Rouwen hoort dus helaas bij het leven.

Over rouw, de fasen van het rouwproces, de gevoelens en emoties is erg veel geschreven. Ook op deze website staan lezenswaardige boeken en podcasts. Er zijn ook allerlei manieren om rouw te verlichten. Praten met lotgenoten blijkt vaak een heilzaam medicijn. Vandaar dat Stichting Nabestaandenzorg allerlei gespreksmogelijkheden biedt voor mensen in de rouw. Delen is helen, zo is de ervaring van veel mensen die ons weten te vinden

Veel voorkomende emoties

De emoties die bij het rouwproces horen zijn vaak grillig en onvoorspelbaar. Sommige mensen ervaren onmiddellijk na het verlies van een geliefd persoon de zwaarte van het verlies. Anderen doorleven het verlies op een later moment. Hoewel iedereen anders reageert op het verlies van een dierbare zien we ook emoties die veel voorkomen. Hieronder kort iets over die emoties. Als u ze herkent is het hopelijk een geruststelling: ze horen erbij en zullen na verloop van tijd in heftigheid afnemen.

We noemen er een paar

 • extreme overgevoeligheid en irritatie;
 • concentratie- en slaapproblemen;
 • gevoelens van eenzaamheid;
 • overvallen worden door plotselinge gedachten aan uw dierbare;
 • boosheid, verdriet, onmacht, schuldgevoel;
 • Maar ook opluchting omdat iemands lijden door de dood is gestopt en u dat lijden niet meer hoeft aan te zien.

Vaak worden de gevoelens na verloop van tijd minder heftig. Maar soms nemen ze na een bepaalde tijd ineens weer toe. Van belang is dat u deze emoties ziet als onderdeel van het rouwproces. U hoeft ze niet weg te stoppen. Integendeel. Uw emoties tonen en erover praten kan erg helpen bij de verwerking van uw verlies.

'Rouwen is communiceren. Zeggen waar je behoefte aan hebt en blijven praten over wat het verlies met je doet.'

Handreikingen tijdens het rouwproces

Er zijn geen spelregels voor het omgaan met verlies van een dierbare. Iedereen ervaart het op zijn/haar eigen manier.
Wel is het belangrijk dat u de tijd en de ruimte neemt die u nodig heeft. En dat u praat over uw gevoelens. Dat kan moeilijk zijn want velen van ons hebben geleerd om vooral niet met gevoelens te koop te lopen. Toch weten we uit ervaring: praten helpt!

Daarnaast is het belangrijk om regelmaat in uw leven te brengen. Ook dat zal voor velen een uitdaging zijn omdat verdriet kan verlammen en regelmaat dan juist zo lastig is.

Door u een paar handreikingen te geven hopen we u een steuntje in de rug te geven.

Vertel uw verhaal en geef ruimte aan uw emoties

 • Blijf uw verhaal vertellen aan de mensen om u heen (familie, vrienden, kennissen, buren etc.). Dit zal de pijn verlichten en zorgt ervoor dat de mensen betrokken blijven bij het proces dat u doormaakt.
 • Geef uw emoties de ruimte. Verdriet, boosheid, schuldgevoel, onmacht of angst zijn veelvoorkomende emoties tijdens het rouwproces. Vaak zeggen ze iets over wat u nodig heeft. Praat hierover met anderen en huil wanneer u dat wilt.
 • Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Doe wat voor u goed voelt. U bepaalt de regels, maar realiseert u zich ook dat dit ook voor uw omgeving geldt. Blijf met elkaar in gesprek en bij elkaar betrokken.
 • Laat anderen weten hoe u zich voelt en wat u wilt. Verwacht niet van hen dat ze begrijpen wat u voelt of wilt. Zo kunnen misverstanden of onbeantwoorde verwachtingen worden voorkomen.

Zorg voor regelmaat

 • Vind een dagritme waarvan u weet dat u dat aankan. Leg de lat niet te hoog en neem kleine passende stapjes.
 • Eet regelmatig: liefst 3 keer per dag en op vaste tijden.
 • Neem voldoende rust. 
 • Blijf in beweging en ga iedere dag even naar buiten.
 • Prijs u zelf als iets is gelukt, maar wees niet te streng voor uzelf als het een dag niet lukt.

Hou contact met uw werkgever

 • Als u nog werkt is het belangrijk om contact te houden met uw werkgever. Wees eerlijk en duidelijk over uw gevoelens en wat u nodig heeft om weer aan het werk te gaan. Neem de tijd voor u weer volledig aan het werk gaat. Mocht een van beide partijen vragen hebben of als er onduidelijkheden zijn over terugkeer naar werk, neem dan contact op. Onze nazorgconsulenten kunnen u en uw werkgever adviseren of bijstaan in dit proces.
 • Bewaak uw grenzen. Blijf bij uzelf en laat u niet verleiden om meer te doen dan u aankan.

Neem contact met ons op
We zijn er voor mensen die zich even geen raad weten, zich eenzaam voelen en/of een luisterend oor nodig hebben. Wij kunnen u de weg wijzen naar lotgenoten of deskundigen. Bij ons werken (ervarings)deskundigen. Zij kunnen u bijstaan bij de vragen waar u mee te maken kan hebben. 

# lotgenotenochtend # herdenken # afwikkeling nalatenschap # boeken

Agenda

28-02-2024

NIEUWE LOCATIE - Nabestaandencafé - Haarlem

Lees meer
29-02-2024

Wandelen na Verlies

Lees meer
Naar de agenda
Bloemen-na-partnerverlies