..maar toen
wilde ik zijn
kast opruimen...

Rouwverwerking

Het rouwproces is een complexe periode waarin verschillende fases elkaar opvolgen en doorkruisen. De herinneringen aan de overledene krijgen een andere betekenis en het veranderde leven krijgt langzaam invulling.

Effecten van het rouwproces

Herkent u dat ook? Dat u naast het verdriet zich intens eenzaam voelt? Dat u terneergeslagen bent en op ziet tegen de toekomst? En vaak niet weet hoe u verder moet zonder de ander?

"Rouwen is communiceren. Zeggen waar je behoefte aan hebt en blijven praten over wat het verlies met je doet."

De effecten en emoties bij het rouwproces zijn vaak grillig en niet verwacht. Iedereen ervaart het verlies van een dierbare op zijn/haar eigen manier, daarnaast zijn er ook weer veel overeenkomsten. Wellicht herkent u zich in het volgende:

 • levensechte dromen over uw dierbare;
 • extreme overgevoeligheid en irritatie;
 • concentratie- en slaapproblemen;
 • gevoelens van eenzaamheid;
 • overvallen worden door plotselinge gedachten aan uw dierbare;
 • heftige emoties (boosheid, verdriet, onmacht, schuldgevoel).

Meestal zijn de effecten van het rouwproces van tijdelijke aard en worden ze door de tijd minder, maar het is heel begrijpelijk als ze u onzeker maken.

Wilt u praten over wat het rouwproces met u doet of heeft u hier vragen over neem dan contact met ons op en wellicht kan een gesprek u geruststellen.

Zorg goed voor uzelf

U maakt een verschrikkelijk moeilijke tijd door. Houd er rekening mee dat niet alle aanwezigen na de uitvaart contact met u opnemen of onderhouden. Vaker geldt: een volle kerk, maar een leeg huis. Ondanks het lege huis, de stilte en het gemis zult u toch zelf stappen moeten zetten in het veranderde leven.

Het is dan ook enorm belangrijk dat u in deze tijd goed voor u zelf zorgt. Vind een dagritme waarvan u weet dat u dat aankan. Leg de lat niet te hoog en neem kleine passende stapjes. Eet op gezette tijden. Ga geregeld naar buiten. Wellicht kan het helpen om een schema te maken. Prijs u zelf als iets is gelukt, maar wees niet te streng voor u zelf als het een dag niet lukt.

Handreikingen tijdens het rouwproces

Iedereen ervaart het verlies van een dierbare op zijn/haar eigen manier. Hier zijn geen antwoorden of spelregels voor. Neem de tijd en de ruimte die u nodig heeft. Misschien kunnen onderstaande handreikingen houvast bieden.

 • Blijf uw verhaal vertellen aan de mensen om u heen (familie, vrienden, kennissen, buren etc.) Dit zal de pijn verlichten en zorgt ervoor dat de mensen betrokken blijven bij het proces dat u doormaakt.
 • Geef uw emoties de ruimte. Verdriet, boosheid, schuldgevoel, onmacht of angst zijn veelvoorkomende emoties tijdens het rouwproces. Vaak zeggen ze iets over wat u nodig heeft. Praat hierover met anderen en huil wanneer u dat wilt.
 • Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Doe wat voor u goed voelt. U bepaalt de regels, maar realiseert u zich ook dat dit ook voor uw omgeving geldt. Blijf met elkaar in gesprek en bij elkaar betrokken.
 • Laat anderen weten hoe u zich voelt en wat u wilt. Verwacht niet van hen dat ze begrijpen wat u voelt of wilt. Zo kunnen misverstanden of onbeantwoorde verwachtingen worden voorkomen.
 • Bent u nog werkzaam? Hou contact met uw werkgever en wees eerlijk en duidelijk over uw gevoelens en wat u nodig heeft om weer aan het werk te gaan. Neem de tijd voor u weer volledig aan het werk gaat. Mocht een van beide partijen vragen hebben of als er onduidelijkheden zijn over terugkeer naar werk, neem dan contact op. Onze nazorgconsulenten kunnen u en uw werkgever adviseren of bijstaan in dit proces.
 • Bewaak uw grenzen.

Heeft u vragen of wilt u praten over het gemis van uw dierbare en wat het rouwproces met u doet? Neem dan contact op en vraag een gesprek aan met een van onze nazorgconsulenten.

# lotgenotencontact # herdenkingsavonden # afwikkeling nalatenschap 

Agenda

19-05-2022

Themabijeenkomst 'Rouwen hoe doe je dat?'

Lees meer
21-05-2022

Wandeldialoog - Wandel je ook mee?

Lees meer
Bloemen-na-partnerverlies